VVS Installatøren satser på rammeavtaler

VVS Installatøren AS har vokst raskt, og har i dag 12 medarbeidere. Rammeavtaler med store aktører som Statsbygg og Nexans har bidratt til den positive utviklingen og står i dag for rundt 30 % av omsetningen vår.

- Jeg pleier å si at jeg var 2 år i fengsel før jeg etablerte egen rørleggerbedrift, ler daglig leder Morten Jensen hjertelig. For 48-åringen var i Halden fengsel som driftsleder på teknisk avdeling før han etablerte VVS Installatøren.

Kunnskapene om fengselsbygningen kom godt med den dagen Statsbygg la ut en anbudsforespørsel på Doffin. VVS Installatøren fikk avtale med Statsbygg, og dette banet vei til flere avtaler med andre store aktører. Morten trekker frem rammeavtalen hos Nexans som VVS Installatøren har sammen med kjedekollegaen Kråkerøy Rør AS. Her er det en avdelt avtale hvor VVS Installatøren tar seg av vedlikehold og service på VVS, mens Kråkerøy Rør tar seg av de større rørdimensjonene. Dette er et godt eksempel på godt samarbeid på delt entreprise hos to medlemmer i Varme & Bad.

Disse to rammeavtalene sysselsetter ca. 3 rørleggere hos VVS Installatøren i dag.

Vi jobber mye med rør-infrastruktur, varme, energi og vedlikehold i fengslene i Østfold, forøvrig også, forteller Morten.