Boligens servicehefte på nett

 VVS Installatøren AS samarbeider med boligmappa.no. Boligmappa.no er en digital lagringsplass hvor vi kan registrere alt vi har gjort i forbindelse med bygging av badet ditt. Ønsker du det kan vi også registrere hva som er gjort i forbindelse med serviceoppdrag. 

Fra før har du eget servicehefte for bilen din. Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Her knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra håndverksbransjen, og dokumenter som du selv legger inn. Og akkurat som bilens servicehefte følger bilen, følger boligmappa.no boligen. Det betyr at den er tilgjengelig for deg som eier/hjemmelshaver. Dermed har du viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig bare ved noen få tastetrykk. Det gir deg tryggheten over å ha oversikt - og en stor fordel den dagen du skal selge. For den som har orden i huspapirene, oppnår en høyere pris.

I boligmappa.no kan du:

  • Se viktig offentlig informasjon om boligen    
  • Få håndverkerne til å legge inn dokumentasjon over utført arbeid    
  • Laste opp egne bilder og notater

Bak boligmappa.no står blant annet NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening), NELFO (Foreningen for EL- og IT-bedriftene) EFO (Elektroforeningen), DPD Holding og Norsk Eiendomsinformasjon AS som er heleid av Nærings- og handelsdepartementet.

Logg deg inn på nettstedet: www.boligmappa.no for tilgang til din boligmappe. Tjenesten er gratis.